สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  • สพม.พลอต
  • สพป.พล.3
  • สพป.พล.2
  • สพป.พล.1

  แหล่งข้อมูล  
4. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์


4. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์

4.1 ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ.2563

4.2 ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญแก่พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563

4.3 ระเบียบฯ ว่าด้วยการประนอมหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ.2563

4.4 ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ.2563


เขตพื้นที่ฯ พิษณุโลก

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

งบการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินในปีการเงินที่ผ่านมา

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ในปีการเงินที่ผ่านมา

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลและ เนื้อหาต่างๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชม นโยบายคุกกี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
" ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ สมาชิกร่วมบริหาร กิจการมั่นคง "