สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  • สพม.พลอต
  • สพป.พล.3
  • สพป.พล.2
  • สพป.พล.1

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอเชิญผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ และรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอเชิญผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ และรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
12 มิ.ย. 2567 19:55 น. ผู้ชม : 321
เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลและ เนื้อหาต่างๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชม นโยบายคุกกี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
" ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ สมาชิกร่วมบริหาร กิจการมั่นคง "