สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  • สพม.พลอต
  • สพป.พล.3
  • สพป.พล.2
  • สพป.พล.1

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ขายทอดตลาดกระเบื้องหลังคา


        ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดกระเบื้องหลังคา ที่ได้จากการปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด (หลังเดิม) และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 1,628 แผ่น โดยกำหนดเงื่อนไข และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดตามวิธีที่กำหนดในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2563  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกด้านล่าง 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ขายทอดตลาดกระเบื้องหลังคา


29 พ.ค. 2567 13:21 น. ผู้ชม : 5032
เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลและ เนื้อหาต่างๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชม นโยบายคุกกี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
" ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ สมาชิกร่วมบริหาร กิจการมั่นคง "