สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  • สพม.พลอต
  • สพป.พล.3
  • สพป.พล.2
  • สพป.พล.1

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ประกวดราคางานก่อสร้างหลังคาดาดฟ้าอาคาร และซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้องประชุมชั้น 2 และชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด (หลังเดิม) ครั้งที่ 2


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ประกวดราคางานก่อสร้างหลังคาดาดฟ้าอาคาร และซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้องประชุมชั้น 2 และชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด (หลังเดิม) ครั้งที่ 205 ก.พ. 2567 17:34 น. ผู้ชม : 97
เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลและ เนื้อหาต่างๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชม นโยบายคุกกี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
" ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ สมาชิกร่วมบริหาร กิจการมั่นคง "