• สพม.39
  • เขต 3
  • เขต 2
  • เขต 1

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญแก่ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างประจำ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2565


สมาชิกสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดได้จากด้านล่างนี้08 มี.ค. 2565 12:26 น. ผู้ชม : 1086
" ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ สมาชิกร่วมบริหาร กิจการมั่นคง "