• สพม.39
  • เขต 3
  • เขต 2
  • เขต 1

ขอแจ้งทุกท่านเพื่อรับทราบและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ภายในสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด02 พ.ค. 2565 12:52 น. ผู้ชม : 306
" ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ สมาชิกร่วมบริหาร กิจการมั่นคง "