• สพม.39
  • เขต 3
  • เขต 2
  • เขต 1

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญแก่พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่สังกัดในหน่วยงานการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2565


สมาชิกสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดได้จากด้านล่างนี้


11 ม.ค. 2565 16:43 น. ผู้ชม : 1968
" ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ สมาชิกร่วมบริหาร กิจการมั่นคง "