• สพม.39
  • เขต 3
  • เขต 2
  • เขต 1

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2565


สามารถกดดูรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้     ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2565


30 ก.ย. 2564 18:03 น. ผู้ชม : 2745
" ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ สมาชิกร่วมบริหาร กิจการมั่นคง "