สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ระบบตรวจสอบใบเสร็จ และ ข้อมูลบริการแก่สมาชิก

ขั้นตอนการใช้งานสำหรับสมาชิก  


     1. กรอกรหัสสมาชิกจำนวน 6 หลัก เช่น เลขที่สมาชิก 9999 ให้กรอก 009999 เป็นต้น
     2. รหัสผ่าน สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบไม่ได้ต้องสมัครสมาชิกก่อน คลิ๊กเพื่อสมัครสมาชิก
     3. เข้าใช้งาน ในส่วนต่าง ๆ ที่มีให้บริการ
     4. สมาชิกควรเปลี่ยนรหัสผ่านที่ง่ายในการจำของสมาชิกเอง
     5. สมาชิกควรออกจากระบบทุกครั้งที่เข้าใช้งาน 
     6. กรณีสมาชิก ลืมรหัสผ่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกประมวลผล เบอร์ 088 - 2788494 , 088 - 2788502


**หมายเหตุ**

      1. ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นหากมีข้อสงสัย หรือเพื่อยืนยันความถูกต้องให้ติดต่อที่สำนักงานสหกรณ์เพื่อทำรายการ

      2. สมาชิกจะสามารถเข้าตรวจสอบใบเสร็จประจำเดือนปัจจุบันได้ ตั้งแต่วันที่ 10 ของเดือนนั้นเป็นต้นไป และจะพิมพ์ใบเสร็จได้จริงตั้งแต่วันที่ 1 ในเดือนถัดไป

      3.ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ้น  ให้ถือว่าสมาชิกที่ชำระหุ้นต่อสหกรณ์ภายในวันที่ 7 ของเดือน  มีระยะเวลาสำหรับคำนวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น  ส่วนหุ้นที่สมาชิกชำระต่อสหกรณ์หลังวันที่ 7 ของเดือน  สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป

      4.ในการคำนวณเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก  หากสมาชิกที่ผิดนัดการชำระหนี้สหกรณ์  มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น

       ***ตามข้อบังคับ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด พ.ศ.2556 ข้อ 28 (1)และ (2) การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี