ตรวจสอบรายละเอียดปันผล-เฉลี่ยคืน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ตรวจสอบรายละเอียดปันผล-เฉลี่ยคืน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ตรวจสอบรายละเอียดปันผล-เฉลี่ยคืน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด


หมายเหตุ : ประจำปี 2565
ปันผล 4.73% , เฉลี่ยคืน 7.10%
เงินปันผล-เฉลี่ยคืน สามารถกดผ่าน ATM ธ.กรุงไทย
วันที่ 25 ธ.ค. 2565 เวลา 14.00 น เป็นต้นไป
(เมื่อผ่านวาระจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเรียบร้อยแล้ว)

หมายเหตุ : ประจำปี 2565
ปันผล 4.73% , เฉลี่ยคืน 7.10%
เงินปันผล-เฉลี่ยคืน สามารถกดผ่าน ATM ธ.กรุงไทย
วันที่ 25 ธ.ค. 2565 เวลา 14.00 น เป็นต้นไป
(เมื่อผ่านวาระจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเรียบร้อยแล้ว)