ตรวจสอบรายละเอียดปันผล-เฉลี่ยคืน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ตรวจสอบรายละเอียดปันผล-เฉลี่ยคืน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ตรวจสอบรายละเอียดปันผล-เฉลี่ยคืน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด


หมายเหตุ : ประจำปี 2564
ปันผล 5.05% , เฉลี่ยคืน 7.20%
เงินปันผล-เฉลี่ยคืน สามารถกดผ่าน ATM ธ.กรุงไทย
วันที่ 25 ธ.ค. 2564 เวลา 13.00 น เป็นต้นไป
(เมื่อผ่านวาระจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเรียบร้อยแล้ว)

หมายเหตุ : ประจำปี 2564
ปันผล 5.05% , เฉลี่ยคืน 7.20%
เงินปันผล-เฉลี่ยคืน สามารถกดผ่าน ATM ธ.กรุงไทย
วันที่ 25 ธ.ค. 2564 เวลา 13.00 น เป็นต้นไป
(เมื่อผ่านวาระจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเรียบร้อยแล้ว)