ตรวจสอบรายละเอียดปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ตรวจสอบรายละเอียดปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ตรวจสอบรายละเอียดปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด


หมายเหตุ : ประจำปี 2566
ปันผล 4.95% , เฉลี่ยคืน 8.00%
เงินปันผล-เฉลี่ยคืน สามารถกดผ่าน ATM ธ.กรุงไทย
วันที่ 24 ธ.ค. 2566 เวลา 14.00 น เป็นต้นไป
(เมื่อผ่านวาระจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเรียบร้อยแล้ว)

หมายเหตุ : ประจำปี 2566
ปันผล 4.95% , เฉลี่ยคืน 8.00%
เงินปันผล-เฉลี่ยคืน สามารถกดผ่าน ATM ธ.กรุงไทย
วันที่ 24 ธ.ค. 2566 เวลา 14.00 น เป็นต้นไป
(เมื่อผ่านวาระจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเรียบร้อยแล้ว)