การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และการสรรหากรรมการดำเนินการ 

ประจำปี 2562


กำหนดการรับสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์และการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ  

ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น.


ลงคะแนนเลือกตั้ง วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.00 น.


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด (ฝั่งขวามือด้านล่าง)


หรือติดต่อสอบถามข้อมูล ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด


หมายเหตุ  

- สมาชิกสหกรณ์ฯ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของท่านไปแสดงการใช้สิทธิลงคะแนนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

- หากสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ท่านจะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนและค่าอาหารจำนวน 700 บาท ตามมติที่ประชุมใหญ่

*************
ข่าวประชาสัมพันธ์


เว็บบอร์ด

ฝากประชาสัมพันธ์ ต้องการผู้ค้ำกู้สามัญครับ (แลกค้ำได้) (โดย 021003) (ตอบ : 1)
ไม่สามารถรับเงินกู้ฉุกเฉิน ATM ได้ (โดย 023003) (ตอบ : 1)
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกล่วงหน้าได้หรือไม่ (โดย 009547) (ตอบ : 1)
รายการใบเสร็จ (โดย 016677) (ตอบ : 48)
สอบถามเกณฑ์กู้เงินสามัญ (โดย 022921) (ตอบ : 0)
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ (โดย 009056) (ตอบ : 1)
สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ควรพัฒนาเป็นแบบครบวงจรดีหรือไม่ (โดย 010095) (ตอบ : 1)
ย้ายต่างจังหวัด (โดย 021088) (ตอบ : 1)
ข้าราชการบำนาญต้องส่งค่าหุ้นหรืือไม่ (โดย 010095) (ตอบ : 2)
กำหนดการเลือกตัวแทนสมาชิก (โดย 019610) (ตอบ : 1)