สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.75  บาท  ต่อปี


                               
*******************************                                  

 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลที่เป็นบิดา-มาดา หรือบุตร หรือคู่สมรส ของสมาชิกสหกรณ์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


     

*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์


เว็บบอร์ด

กู้สามัญ (โดย 019615) (ตอบ : 0)
ขอแก้ไขชื่อหน่วยงานหน้าเวบไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู (โดย 015068) (ตอบ : 0)
การกู้ฉุกเฉิน (โดย 014212) (ตอบ : 1)
การกู้เงินสามัญ (โดย 023655) (ตอบ : 4)
ใบเสร็จรับเงินประจำเดือนมีนาคม 2561 ไม่ปรับจำนวนเงินต้น (โดย 006208) (ตอบ : 5)
เบิกเงินจากตู้กรุงไทยไม่ได้ (โดย 022582) (ตอบ : 1)
กู้ฉุกเฉิน (โดย 016677) (ตอบ : 3)
สสอค.ชื่อเต็มคืออะไร? (โดย 017710) (ตอบ : 1)
สอบถามการเบิกเงินตู้ธนาคารกรุงไทยไม่ได้ (โดย 023658) (ตอบ : 1)
การซื้อหุ้นเพิ่ม (โดย พ00480) (ตอบ : 1)