สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

****************************

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.50  บาท  ต่อปี


                           *********************     

        ขอเชิญบุคคลที่เป็นบิดา-มารดา หรือบุตร หรือคู่สมรส ของสมาชิกสหกรณ์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

                          **********************

              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
  
รถยนต์กระบะ  880  บาท
  

*************************

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด 

เปิดให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ในการให้เช่าห้องประชุมเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ

- ห้องประชุมราชพฤกษ์

- ห้องประชุมกาสะลอง 

- ห้องประชุมสำนักงานหลังเก่า

- ลานอเนกประสงค์ 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 055-303393

***********************

ข่าวประชาสัมพันธ์


เว็บบอร์ด

กดเงินผ่านตู้ atm ไม่ได้ (โดย 021498) (ตอบ : 12)
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การยื่นกู้ทุกประเภท (โดย 023551) (ตอบ : 2)
ข้าราชการบำนาญสมัครเป็นสามชิกสหกรณ์ได้หรือไม่ (โดย 018720) (ตอบ : 0)
ทุนเรือนหุ้น (โดย 022087) (ตอบ : 0)
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ออกเมื่อไร (โดย 019050) (ตอบ : 4)
อยากให้ตอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ (โดย 019050) (ตอบ : 1)
ปันผล 62 (โดย 020896) (ตอบ : 7)
การเพิ่มหุ้น (โดย 021756) (ตอบ : 1)
การใช้งานแอพลิเคชั้น (โดย 021487) (ตอบ : 1)
015728 (โดย 015728) (ตอบ : 1)