สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

****************************

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.50  บาท  ต่อปี


                           *********************     

        ขอเชิญบุคคลที่เป็นบิดา-มารดา หรือบุตร หรือคู่สมรส ของสมาชิกสหกรณ์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

                          **********************

              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
  
รถยนต์กระบะ  880  บาท
  

*************************

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด 

เปิดให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ในการให้เช่าห้องประชุมเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ

- ห้องประชุมราชพฤกษ์

- ห้องประชุมกาสะลอง 

- ห้องประชุมสำนักงานหลังเก่า

- ลานอเนกประสงค์ 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 055-303393

***********************

ข่าวประชาสัมพันธ์


เว็บบอร์ด

ดำเนินการ ATM ไม่ได้ (โดย 022725) (ตอบ : 1)
กู้ ฉฉ. ทำอย่าง (โดย 021882) (ตอบ : 0)
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ออกเมื่อไร (โดย 019050) (ตอบ : 1)
กู้หุ้น (โดย พ00300) (ตอบ : 1)
การกู้เงินเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก (โดย 019378) (ตอบ : 1)
เงินเดือนเหลือไม่ถึง 30% (โดย 020896) (ตอบ : 6)
019050 (โดย 019050) (ตอบ : 1)
ขอเรียนปรึกษา (โดย 022990) (ตอบ : 0)
ถอนเงินกู้ฉุกเฉินทาง ATM ไม่ได้ (โดย 020191) (ตอบ : 0)
สอบถามการกู้สามัญครับ (โดย 021154) (ตอบ : 1)