สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

****************************

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.50  บาท  ต่อปี


                           *********************     

        ขอเชิญบุคคลที่เป็นบิดา-มารดา หรือบุตร หรือคู่สมรส ของสมาชิกสหกรณ์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

                          **********************

              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
  
รถยนต์กระบะ  880  บาท
  

*************************

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด 

เปิดให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ในการให้เช่าห้องประชุมเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ

- ห้องประชุมราชพฤกษ์

- ห้องประชุมกาสะลอง 

- ห้องประชุมสำนักงานหลังเก่า

- ลานอเนกประสงค์ 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 055-303393

***********************

ข่าวประชาสัมพันธ์


เว็บบอร์ด

การเปลี่ยนผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ (โดย 019385) (ตอบ : 0)
การขอทุนการศึกษาบุตรสมาชิก (โดย 020896) (ตอบ : 11)
014132 (โดย 014132) (ตอบ : 5)
โอนเงินกู้เข้าธนาคารออมสิน ได้ไหม (โดย 023658) (ตอบ : 2)
สอบถามการกู้ ฉ. (โดย 022004) (ตอบ : 1)
การฝากเงินครบ 1 ปี ตรงกับวัน เดือน ที่เราฝาก ในปีถัดไปใข่หรือไม่ (โดย 010095) (ตอบ : 3)
012990 (โดย 012990) (ตอบ : 2)
การชำระเบี้ยประกันภัย (โดย 020543) (ตอบ : 1)
ขออนุญาตสอบถามค่ะ (โดย 023551) (ตอบ : 5)
การกู้โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (โดย 023655) (ตอบ : 1)