สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

****************************

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.50  บาท  ต่อปี


                           *********************     

        ขอเชิญบุคคลที่เป็นบิดา-มารดา หรือบุตร หรือคู่สมรส ของสมาชิกสหกรณ์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

                          **********************

              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
  
รถยนต์กระบะ  880  บาท
  

*************************

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด 

เปิดให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ในการให้เช่าห้องประชุมเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ

- ห้องประชุมราชพฤกษ์

- ห้องประชุมกาสะลอง 

- ห้องประชุมสำนักงานหลังเก่า

- ลานอเนกประสงค์ 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 055-303393

***********************

ข่าวประชาสัมพันธ์


เว็บบอร์ด

ตอบรับเข้าร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตประจำปี2562 (โดย 012777) (ตอบ : 5)
งานมุทิตาจิต (โดย 012659) (ตอบ : 1)
การกู้หุ้นของตัวเอง (โดย 019102) (ตอบ : 1)
การขอทุนการศึกษาบุตรสมาชิก (โดย 020896) (ตอบ : 16)
อยากทราบจริงๆ (โดย 020896) (ตอบ : 3)
การกู้สามัญ (โดย 024242) (ตอบ : 2)
ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถใช้ตัวถ่ายสำเนาสมัครได้ไหมครับ (โดย พ00077) (ตอบ : 0)
แจ้งการเข้าร่วม "งานแสดงมุฑิตาจิต 2562" (โดย 019257) (ตอบ : 2)
023385 (โดย 023385) (ตอบ : 1)
การกู้ฉุกเฉิน (โดย 022475) (ตอบ : 3)