สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

****************************

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.50  บาท  ต่อปี


                           *********************     

        ขอเชิญบุคคลที่เป็นบิดา-มารดา หรือบุตร หรือคู่สมรส ของสมาชิกสหกรณ์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

                          **********************

              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
  
รถยนต์กระบะ  880  บาท
  

*************************

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด 

เปิดให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ในการให้เช่าห้องประชุมเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ

- ห้องประชุมราชพฤกษ์

- ห้องประชุมกาสะลอง 

- ห้องประชุมสำนักงานหลังเก่า

- ลานอเนกประสงค์ 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 055-303393

***********************

ข่าวประชาสัมพันธ์


เว็บบอร์ด

ปันผล+เฉลี่ยคืน (โดย 022885) (ตอบ : 3)
ปันผลหุ้นและเฉลี่ยคืน (โดย 013166) (ตอบ : 16)
เอกสารการกู้สำหรับเงินกู้สามัญ (โดย 021453) (ตอบ : 1)
ย้ายสถานท่ีทำงาน (โดย 018135) (ตอบ : 3)
ระยะเวลาการกู้ (โดย 019102) (ตอบ : 3)
การส่งเงินต้น (โดย 019610) (ตอบ : 1)
ข้อมูลในใบเสร็จเดือนธันวาคมนางสำอางค์ จันทร์ศรีเจริญ ไม่ใช่บำนาญนะ และ สังกัด อ.วังทอง นะ (โดย 009066) (ตอบ : 1)
สอบถามเรื่องการคืนใบเสร็จค่ะ (โดย 022004) (ตอบ : 0)
การคำนวณเงินกู้ (โดย 023878) (ตอบ : 0)
แจ้งย้ายที่ทำงานครับ (โดย 011673) (ตอบ : 1)