สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

****************************

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.50  บาท  ต่อปี


                           *********************     

        ขอเชิญบุคคลที่เป็นบิดา-มารดา หรือบุตร หรือคู่สมรส ของสมาชิกสหกรณ์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

                          **********************

              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
  
รถยนต์กระบะ  880  บาท
  

*************************

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด 

เปิดให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ในการให้เช่าห้องประชุมเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ

- ห้องประชุมราชพฤกษ์

- ห้องประชุมกาสะลอง 

- ห้องประชุมสำนักงานหลังเก่า

- ลานอเนกประสงค์ 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 055-303393

***********************

ข่าวประชาสัมพันธ์


เว็บบอร์ด

ขอทราบจำนวนเงินชำระเบี้ยประกัน (โดย 020896) (ตอบ : 2)
สมัครขอรับทุนบุตร (โดย 022167) (ตอบ : 1)
การสมัครสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ (โดย 019050) (ตอบ : 7)
การกู้สามัญ (โดย 019378) (ตอบ : 1)
ต้องการสมัครเป็นสมาชิกงินประกันชีวิตเพื่อสินเชื่อสหกรณ์ฯ วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (โดย 019050) (ตอบ : 5)
แจ้งการเปลี่ยนสถานที่ทำงานครับ (โดย 021957) (ตอบ : 1)
การกู้สามัญ ในกรณีที่คืนใบเสร็จ (โดย 022004) (ตอบ : 2)
เปลี่ยนโรงเรียน (โดย 020010) (ตอบ : 1)
สอบถาม การสมัครเป็นสมาชิกเงินประกันชีวิตเพื่อสินเชื่อสหกรณ์ฯ วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (โดย 019050) (ตอบ : 1)
017729 (โดย 017729) (ตอบ : 1)