สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.50  บาท  ต่อปี


                               
*******************************                                   

 ขอเชิญบุคคลที่เป็นบิดา-มาดา หรือบุตร หรือคู่สมรส ของสมาชิกสหกรณ์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


     

*******************************
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด 
เปิดให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ในการให้เช่าห้องประชุมเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ
- ห้องประชุมราชพฤกษ์
- ห้องประชุมกาสะลอง 
- ห้องประชุมสำนักงานหลังเก่า
- ลานอเนกประสงค์

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 055-303393

*******************************

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
  (12 ส.ค. 2561 09:55 น. ผู้ชม : 37)

 • ประกาศปิดทำการ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ปิดทำการ ในวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 (ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร)
  (12 ส.ค. 2561 08:08 น. ผู้ชม : 38)

 • ประชุมครึ่งปี ชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีการจัดประชุมครึ่งปีชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อพบปะสมาชิกกลุ่มข้าราชการบำนาญ ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ที่ล่วงลับไปแล้ว มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้แก่สมาชิกชมรม ร่วมร้องเพลง บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (01 ส.ค. 2561 16:10 น. ผู้ชม : 200)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ จำนวน 4 อัตรา ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ข้อ 79 และข้อ 108 (8) และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ ฯ และลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2559 และมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 57 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ให้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดด้านใน
  (31 ก.ค. 2561 14:32 น. ผู้ชม : 3055)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการเลือกตั้ง
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการเลือกตั้ง รายละเอียดด้านใน
  (25 ก.ค. 2561 11:11 น. ผู้ชม : 520)


เว็บบอร์ด

ต้องการเปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่ (โดย 019223) (ตอบ : 2)
การใช้หนี้คืนบางส่วนทำได้ไหมและมีขั้นตอนอย่างไร? (โดย 010371) (ตอบ : 2)
สอบถามเรื่องทุนการศึกษาบุตร (โดย 022004) (ตอบ : 1)
การกู้เพิ่ม (โดย 019378) (ตอบ : 1)
ย้ายบำนาญ (โดย 011484) (ตอบ : 0)
รายการใบเสร็จ (โดย 016677) (ตอบ : 40)
สอบถามการกู้ (โดย 023330) (ตอบ : 5)
ค้างใบเสร็จ (โดย 022705) (ตอบ : 1)
การกู้เงินสามัญเพิ่ม (โดย 023655) (ตอบ : 1)
ช่วยตรวจสอบใบเสร็จให้ด้วยครับ (โดย 008288) (ตอบ : 5)