สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.75  บาท  ต่อปี


                               
*******************************                                  

 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลที่เป็นบิดา-มาดา หรือบุตร หรือคู่สมรส ของสมาชิกสหกรณ์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


     

*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มอบเงินสนับสนุนกีฬานักเรียน ปี 2560 ให้กับหน่วยอำเภอนครไทย
  ดร.สมภพ นาคสีดี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด นายมณี พันธุ์เหล็ก กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 57 หน่วยอำเภอเนินมะปราง พร้อมด้วยนายธีระพงษ์ แม่งมา กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 57 หน่วยอำเภอนครไทย เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2560 เมือวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
  (21 พ.ย. 2560 11:25 น. ผู้ชม : 19)

 • ประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีการจัดประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อพบปะสมาชิกกลุ่มข้าราชการบำนาญ ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้แก่สมาชิกชมรมและร่วมร้องเพลงร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (21 พ.ย. 2560 11:09 น. ผู้ชม : 13)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ร่วมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2560
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ (ข.ชสอ.น.) จัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมไพลิน จำกัด จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้
  (21 พ.ย. 2560 10:58 น. ผู้ชม : 13)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการ ชุดที่ 58 และ ชุดที่ 59
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ข้อ 79(8) และข้อ 108 (12) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ร่วมกับผู้แทนสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีมติให้ดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ ชุดที่ 58 และชุดที่ 59 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 58 และชุดที่ 59 จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดด้านใน
  (15 พ.ย. 2560 17:51 น. ผู้ชม : 122)

 • ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2561
  ตามประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2561 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน พ.ศ.2560 และรายงานผลการเลือกตั้งดังกล่าวมายังสมาคมฯภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 นั้น บัดนี้ สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาคมฯเสร็จสิ้นเรียบ ร้อยแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2561 จำนวน 497 คน ดังรายละเอียดด้านใน
  (06 ต.ค. 2560 13:33 น. ผู้ชม : 281)


เว็บบอร์ด

ขอทราบข้อมูลนี้ได้จากไหนคะ ว่าปี 2559,2560 ได้มีการปันผลมูลค่าหุ้นสะสม อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์คะ และดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยคืนกี่เปอร์เซ็นต์ (โดย 022087) (ตอบ : 4)
รายการใบเสร็จ (โดย 016677) (ตอบ : 25)
ปันปล (โดย 021088) (ตอบ : 6)
การขอกู้สามัญ (โดย 019378) (ตอบ : 1)
การส่งงวดกู้ (โดย 019378) (ตอบ : 1)
การติดต่อกับสหกรณ์ทางโทรศัพท์ (โดย 021444) (ตอบ : 1)
กู้สามัญได้สูงสุดเท่าไรคะ (โดย 019615) (ตอบ : 1)
การส่งเงินรายเดือนและดอกเบี้ย (โดย 019615) (ตอบ : 1)
เงินสะสมสมาคม คืออะไร (โดย 020896) (ตอบ : 1)
สอบถามเงินฝาก (โดย 022048) (ตอบ : 2)