สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ขั้นตอนการใช้งานสำหรับสมาชิก  


     1. กรอกรหัสสมาชิกจำนวน 6 หลัก เช่น เลขที่สมาชิก 9999 ให้กรอก 009999 เป็นต้น
     2. รหัสผ่าน สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบไม่ได้ต้องสมัครสมาชิกก่อน คลิ๊กเพื่อสมัครสมาชิก
     3. เข้าใช้งาน ในส่วนต่าง ๆ ที่มีให้บริการ
     4. สมาชิกควรเปลี่ยนรหัสผ่านที่ง่ายในการจำของสมาชิกเอง
     5. สมาชิกควรออกจากระบบทุกครั้งที่เข้าใช้งาน 


****หมายเหตุ****

      1. ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นหากมีข้อสงสัย หรือเพื่อยืนยันความถูกต้องให้ติดต่อที่สำนักงานสหกรณ์เพื่อทำรายการ

      2. สมาชิกจะสามารถเข้าตรวจสอบใบเสร็จประจำเดือนปัจจุบันได้ ตั้งแต่วันที่ 20 ของเดือนนั้นเป็นต้นไป และจะพิมพ์ใบเสร็จได้จริงตั้งแต่วันที่ 1 ในเดือนถัดไป